O mnie…

Wykształcenie

Ukończyłam jednolite studia magisterskie: Psychologia Kliniczno-Wychowawcza Dzieci i Młodzieży na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Po studiach skupiłam się na pracy z dziećmi i młodzieżą, a celem pogłębiania wiedzy ukończyłam studia podyplomowe: Psychokorekcja Zaburzeń Zachowania Dzieci i Młodzieży również na Uniwersytecie Śląskim. Od tego czasu kształcę się w obszarze psychoterapii (m.in. Krótkoterminowa Psychoterapia Integratywna, 4-letni Podyplomowy Kurs Psychoterapii Ericksonowskiej atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).

Równolegle, celem lepszego zrozumienia relacji ciała, psychiki i duszy, ukończyłam Kurs Masażu Dźwiękiem Mis Dźwiękowych I, II i III stopnia, szkolenie I-go stopnia Metodyki Strategicznej Polistymulacji oraz Kurs Biodynamicznej Terapii Czaszkowo-Krzyżowej składający się z siedmiu modułów.

Zawód terapeuty wymaga ciągłego dokształcania, a przy tym rzetelnej pracy nad sobą, stąd też korzystam z szkoleń, warsztatów rozwojowych oraz kowizji i superwizji.

Doświadczenie zawodowe

Do tej pory pracowałam przez 10 lat w Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Imielinie oraz przez 7 lat w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 w Katowicach. Poza tym podmioty, z którymi współpracowałam przez ostatnie lata to przede wszystkim:
– Fundacja Rozwoju i Integracji Multiintegra w Tychach (wiceprezes, koordynator projektów, specjalista),
– Stowarzyszenie Mocni Razem w Katowicach (specjalista),
– Niepubliczne Przedszkole SportArt w Tychach (specjalista),
– Instytut Studiów Podyplomowych w Tychach (wykładowca),
– Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach (wykładowca),
– Niepubliczne Przedszkole Eureka w Tychach (specjalista).

W powyżej opisanych miejscach pracy podnosiłam swoje kompetencje z zakresu:

  • prowadzenia konsultacji i psychoedukacyjnych grupowych zajęć z rodzicami ukierunkowanych na podnoszenie kompetencji wychowawczych,

  • prowadzenia warsztatów integracyjnych, prorozwojowych i relaksacyjnych,

  • prowadzenia psychoterapii indywidualnej osób dorosłych, rodzinnej i małżeńskiej,

  • prowadzenia terapii w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,

  • wykonywania indywidualnego masażu dźwiękiem i grupowej relaksacji dźwiękiem,

  • prowadzenia wykładów z psychologii,

  • koordynowania projektów.


Harmonia – psycholog Aleksandra Kręgowska – poradnictwo psychologiczne, psychoterapia, relaksacja i leczenie dźwiękiem, terapia czaszkowo-krzyżowa, terapia craniosacralna – Tychy, Śląsk

Zamknij menu